Son Yazılar

C# Form Sürükle Bırak

C# Form Sürükle Bırak

C sharp form uygulamasında Sürükle Bırak işlemini anlatan kısa bir yazı. C sharp form uygulamasında bu işlemi kendi belirleyeceğiniz nesne üzerinden yapmak için öncelikle bir {}namespace yani (using System.Runtime.InteropServices;) kodunu eklemeniz gerekir. Daha sonra aşağıda vereceğim kodu ekleyerek istediğiniz nesnenin fare denetiminden MouseDown'u seçip drag and drop işlemi için aşağıdaki kodları eklemeniz yeterli olacaktır. Bu vereceğim örnekte panel ile sürükle bırak işlemini, buton ile sürükle bırak işlemleri için gerekli olan kodları göreceksiniz.

C# Form Sürükle Bırak Uygulama Kodu


using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;// namespace System ekleyin

namespace CSharpFormSürükleBırak
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "ReleaseCapture")]//Sürükle Bırak Kodları
        private extern static void ReleaseCapture();//Sürükle Bırak Kodları
        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "SendMessage")]//Sürükle Bırak Kodları
        private extern static void SendMessage(System.IntPtr hwnd, int wmsg, int wparam, int lparam);//Sürükle Bırak Kodları
        private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }
        private void btnKüçült_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
        }
        private void pnlKontrol_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)//Sürükle Bırak İşlemini Panel İle Yapma
        {
            ReleaseCapture();//Sürükle Bırak Komutları
            SendMessage(this.Handle, 0x112, 0xf012, 0);//Sürükle Bırak Komutları
        }
        private void btnSürükleBırak_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)//Sürükle Bırak İşlemini Butonla Yapma
        {
            ReleaseCapture();//Sürükle Bırak Komutları
            SendMessage(this.Handle, 0x112, 0xf012, 0);//Sürükle Bırak Komutları
        }
        private void lblSürükleBırak_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)//Sürükle Bırak İşlemini Label ile Yapma
        {
            ReleaseCapture();//Sürükle Bırak Komutları
            SendMessage(this.Handle, 0x112, 0xf012, 0);//Sürükle Bırak Komutları
        }
        private void pcBoxLogo1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)//Sürükle Bırak İşlemini Resim ile Yapma
        {
            ReleaseCapture();//Sürükle Bırak Komutları
            SendMessage(this.Handle, 0x112, 0xf012, 0);//Sürükle Bırak Komutları
        }
        private void pcBoxLogo2_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)//Sürükle Bırak İşlemini Resim ile Yapma
        {
            ReleaseCapture();//Sürükle Bırak Komutları
            SendMessage(this.Handle, 0x112, 0xf012, 0);//Sürükle Bırak Komutları
        }
    }
}

Yorum Yayınla

Yazı Hakkındaki Düşünceleriniz...

Daha yeni Daha eski