Son Yazılar

C# Sql Delete Komutu

C# Sql Delete Komutu
 

Visual Studio 2017 ile C Sharp ta Kullanıcı Formu ile SQL Server da veri silme komutuna anlatacağız.  Visual Studio da bir C# formu oluşturup içene Verileri sileceğimiz sırayı belirleyen bir Combobox ekleyelim. Combobox seçimine göre SQL tablosundaki sileceğimiz veriler Textbox lara aktarılacak.Daha sonra sileceğimiz Sütun sayısı kadar Textbox ekleyelim. Biz Ad, Soyad ve Parola şeklinde üç sütun verisini sileceğimiz için 3 tane Textbox ekleyeceğiz, bir de SıraNo Combobox un içindeki veriyi yani sql kaydını sileceğiz ve tüm bu işlemleri gerçekleştirecek olan bir buton ekleyelim. Bunları yaptıktan sonra SQL server da bir tablo oluşturup SıraNo adındaki sütunu Primary Key olarak belirleyelim. Form alanında iken komut butonuna çift tıklayarak açılan ekran da aşağıdaki kodları form kod alanına yazalım.C# SQL Delete Tablo Tasarımı
C# SQL Delete Tablo
C# SQL Delete FormC# Uygulama Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Data.SqlClient;

namespace SqlKodlarıUpdate
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        SqlConnection sqlBaglantisi = new SqlConnection(@"Data Source=…….\sqlexpress;Initial Catalog=C Sql Update;Integrated Security=True");
        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "ReleaseCapture")]
        private extern static void ReleaseCapture();
        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "SendMessage")]
        private extern static void SendMessage(System.IntPtr hwnd, int wmsg, int wparam, int lparam);

        private void pnlKontrol_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            ReleaseCapture();
            SendMessage(this.Handle, 0x112, 0xf012, 0);
        }

        private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }

        private void btnKüçült_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
        }

        private void btnGüncelle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            sqlBaglantisi.Open();
            SqlCommand verisil = new SqlCommand("delete from C_Sql_Update where SıraNo = '" + cmBoxSıra.Text + "'", sqlBaglantisi);
            verisil.ExecuteNonQuery();
            sqlBaglantisi.Close();
            this.Hide();
            new Form1().Show();
        }

        private void cmBoxSıra_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            sqlBaglantisi.Open();
            SqlCommand verioku = new SqlCommand("select * from C_Sql_Update where SıraNo = '" + cmBoxSıra.Text.ToString() + "'", sqlBaglantisi);
            verioku.ExecuteNonQuery();
            SqlDataReader oku;
            oku = verioku.ExecuteReader();

            while (oku.Read())
            {

                txtAd.Text = oku["Ad"].ToString();
                txtSoyad.Text = oku["Soyad"].ToString();
                txtParola.Text = oku["Parola"].ToString();

            }
            oku.Close();
            sqlBaglantisi.Close();

        }
                private void cmBoxSıra_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            cmBoxSıra.Items.Clear();
            sqlBaglantisi.Open();
            SqlCommand verioku = new SqlCommand("select * from C_Sql_Update", sqlBaglantisi);
            SqlDataReader getir;
            getir = verioku.ExecuteReader();
            while (getir.Read())
            {
                cmBoxSıra.Items.Add(getir["SıraNo"].ToString());
            }
            getir.Close();
            sqlBaglantisi.Close();
        }
    }
}

Yorum Yayınla

Yazı Hakkındaki Düşünceleriniz...

Daha yeni Daha eski