Son Yazılar

C# Sql Datagridview Veri Çekme Komutu

C# Sql Datagridview Veri Çekme Komutu
 


Visual Studio 2017 ile C Sharp ta Kullanıcı Formu ile SQL Server da veri Görüntüleme komutunu Datagridview üzerinden anlatacağız.  Visual Studio da bir C# formu oluşturup içene Verileri işlem yapacağımız sırayı belirleyen bir Combobox ve hem işlem yapacağımız ve hem de verileri görüntüleyeceğimiz bir Datagridview ekleyelim. Combobox seçimine göre SQL tablosundaki yapacağımız işleme göre veriler Textbox lara aktarılacak ve Datagridview de ise veriler hem form açıldığında hem de butonlarla bir işlem yapıldığında güncel veriler olarak aktarılacak.Daha sonra Sql Tablo Sütun sayısı kadar Textbox ekleyelim. Biz Ad, Soyad ve Parola şeklinde üç sütunu da işlem yapacağımız için 3 tane Textbox ekleyeceğiz ve tüm bu işlemleri gerçekleştirecek olan butonları ekleyelim. Datagridview de ise sadece verileri görüntüleyeceğiz. Bunları yaptıktan sonra SQL server da bir tablo oluşturup SıraNo adındaki sütunu Primary Key olarak belirleyelim. Form alanında iken komut butonuna çift tıklayarak açılan ekran da aşağıdaki kodları form kod alanına yazalım.C# Sql Datagridview Veri Çekme Tablo Tasarımı
C# Sql Datagridview Veri Çekme Tablo
C# Sql Datagridview Veri Çekme Form
C# Uygulama Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Data.SqlClient;

namespace SqlKodlarıUpdate
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        SqlConnection sqlBaglantisi = new SqlConnection(@"Data Source=…….\sqlexpress;Initial Catalog=C Sql Update;Integrated Security=True");
        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "ReleaseCapture")]
        private extern static void ReleaseCapture();
        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "SendMessage")]
        private extern static void SendMessage(System.IntPtr hwnd, int wmsg, int wparam, int lparam);

        private void pnlKontrol_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            ReleaseCapture();
            SendMessage(this.Handle, 0x112, 0xf012, 0);
        }

        private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }

        private void btnKüçült_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
        }

        private void btnGörüntüle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            sqlBaglantisi.Open();
            SqlDataAdapter tdGrvAdpter = new SqlDataAdapter("select * from C_Sql_Update", sqlBaglantisi);
            DataSet dtGrv = new DataSet();
            tdGrvAdpter.Fill(dtGrv);
            dtGridView.DataSource = dtGrv.Tables[0];
            sqlBaglantisi.Close();
        }

    }
}

Yorum Yayınla

Yazı Hakkındaki Düşünceleriniz...

Daha yeni Daha eski