Son Yazılar

C# Circular Progress Barı Textbox ta Kullanma

C# Circular Progress Barı Textbox ta Kullanma
Visual Studio 2017 programında C# form uygulamasında Textbox ta Circular Progress Bar kullanımı hakkında kısa bir anlatım yapacağız. Form ma dört tane Textbox ve vir tane Circular Progress Bar aracını ekleyelim ve daha sonra her textbox kutusu üzerine tıklayarak Textbox_TextChanged{} ve Form1_Load{} kod bölümlerine aşağıda verilen örnekte olduğu gibi gerekli kodları ekleyelim. Uygulamamızı çalıştırdığımızda önceden belirlediğimiz koşullara uygun olarak her textbox  a yazdığımız veri circular progress bar da yüzde yirmi beşi  ( 25% ) ifade edecektir.

Daha Detaylı Bir Anlatım İçin Sayfanın Sonundaki Videoyu İzleyebilirsiniz
C# Circular Progress Barı Textbox ta Kullanma Uygulama Kodu

Uygulama Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Circular_Progres
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }


        private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            cProgressBar.Value = 0;
            txtAd.MaxLength = 5;
            txtSoyad.MaxLength = 6;
            txtEvNo.MaxLength = 10;
            txtCepNo.MaxLength = 10;
            cProgressBar.Minimum = 0;
            cProgressBar.Maximum = 100;
            cProgressBar.Step = 5;
            cProgressBar.Style = ProgressBarStyle.Continuous;

        }

        private void txtCep_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            int bir = txtAd.TextLength;
            int iki = txtSoyad.TextLength;
            int üç = txtEvNo.TextLength;
            int dört = txtCepNo.TextLength;
            int ibir = (int)bir * 25 / txtAd.MaxLength;
            int iiki = (int)iki * 25 / txtSoyad.MaxLength;
            int iüç = (int)üç * 25 / txtEvNo.MaxLength;
            int idört = (int)dört * 25 / txtCepNo.MaxLength;
            int beş = ibir + iiki + iüç + idört;
            cProgressBar.Value = beş;
            cProgressBar.Text = beş.ToString() + "%";
        }

        private void txtAd_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            
            int bir = txtAd.TextLength;
            int iki = txtSoyad.TextLength;
            int üç = txtEvNo.TextLength;
            int dört = txtCepNo.TextLength;
            int ibir = (int)bir * 25 / txtAd.MaxLength;
            int iiki = (int)iki * 25 / txtSoyad.MaxLength;
            int iüç = (int)üç * 25 / txtEvNo.MaxLength;
            int idört = (int)dört * 25 / txtCepNo.MaxLength;
            int beş = ibir + iiki + iüç + idört;
            cProgressBar.Value = beş;
            cProgressBar.Text = beş.ToString() + "%";
        }

        private void txtSoyad_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            int bir = txtAd.TextLength;
            int iki = txtSoyad.TextLength;
            int üç = txtEvNo.TextLength;
            int dört = txtCepNo.TextLength;
            int ibir = (int)bir * 25 / txtAd.MaxLength;
            int iiki = (int)iki * 25 / txtSoyad.MaxLength;
            int iüç = (int)üç * 25 / txtEvNo.MaxLength;
            int idört = (int)dört * 25 / txtCepNo.MaxLength;
            int beş = ibir + iiki + iüç + idört;
            cProgressBar.Value = beş;
            cProgressBar.Text = beş.ToString() + "%";
        }

        private void txtEvNo_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            int bir = txtAd.TextLength;
            int iki = txtSoyad.TextLength;
            int üç = txtEvNo.TextLength;
            int dört = txtCepNo.TextLength;
            int ibir = (int)bir * 25 / txtAd.MaxLength;
            int iiki = (int)iki * 25 / txtSoyad.MaxLength;
            int iüç = (int)üç * 25 / txtEvNo.MaxLength;
            int idört = (int)dört * 25 / txtCepNo.MaxLength;
            int beş = ibir + iiki + iüç + idört;
            cProgressBar.Value = beş;
            cProgressBar.Text = beş.ToString() + "%";
        }
    }
}


https://www.youtube.com/watch?v=dNuE0O5LWyw

Yorum Yayınla

Yazı Hakkındaki Düşünceleriniz...

Daha yeni Daha eski